topframe

Gegevens op het dashboard

Naar welke polis wordt gekeken voor het bepalen van de verzekeraar bij de populatie?

Mijn praktijk is NIET aangesloten bij een netwerk, wat gebeurt er als ik bij 'Benchmark' kies voor 'netwerk?'

Hoe wordt bepaald bij de instroom of een patiënt tot oude patiënten behoort?

Hoe komt de uitsplitsing DTF of verwijzing tot stand van de ingestroomde patiënten?

Hoe komt de uitsplitsing van DTF ingestroomde patiënten op wel of geen indicatie tot stand?

Hoe worden de nieuwe instroom patiënten met verwijzing onderverdeeld op soort verwijzer?

Hoe wordt de trend bepaald van de wachttijd en instroom?

Waarom laat de trend grafiek niet van alle 16 kwartalen een compleet beeld zien?

Kunnen andere praktijken mijn resultaten zien?

Kan ik de resultaten van het dashboard ergens terugvinden in mijn programma Intramed?Terug
topframe