topframe

Koppeling met Fysio Prestatie Monitor


Vanaf heden is er in ParaBench een koppeling mogelijk met Fysio Prestatie Monitor van Qualizorg (dit is alleen voor fysiotherapie). U ziet in ParaBench de uitkomsten van Fysio Prestatie Monitor en kunt deze vergelijken met de benchmark, dus hoe andere praktijken op dit gebied scoren. Dit is mogelijk op netwerk, regionaal en landelijk niveau.

Wat is Fysio Prestatie Monitor?
Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van patiënten van fysiotherapiepraktijken meet door middel van CQ-index. Het systeem verstuurt automatisch een e-mail met een enquête, of een schriftelijke vragenlijst naar uw uitbehandelde patiënten. De resultaten van de ingevulde enquêtes zijn continu online door u in te zien.

Met FPM kunt u onder andere de resultaten per therapeut vergelijken met het praktijkgemiddelde (interne benchmark) en de resultaten van uw eigen praktijk vergelijken met branchegemiddelden (externe benchmark).

Tevens kunt u een top 5 verbeterpotentieel inzien gebaseerd op de ervaring van uw patiëntenmeting.

FPM kan u nog veel meer informatie bieden waar u in de praktijkvoering uw voordeel mee kunt doen. Klik hier om naar de website van FPM te gaan.

Wilt u ParaBench verrijken met de gegevens uit FPM dan is dit mogelijk via een koppeling. Aan deze koppeling zijn geen kosten verbonden. U dient wel een abonnement te hebben op ParaBench en Fysio Prestatie Monitor.

Klik hier
om naar het aanvraagformulier te gaan.
topframe