topframe

Wat is ParaBench?

ParaBench staat voor Paramedische Benchmark. Benchmarken is het vergelijken van gegevens tussen verschillende partijen. In dit geval dus tussen verschillende praktijken. Over alle deelnemers heen wordt een gewogen gemiddelde bepaald voor de diverse aspecten die weergegeven worden in het dashboard. De prestatie van de eigen praktijk kan vergeleken worden met deze gemiddelden.

Door de juiste combinatie van gegevens te gebruiken kan er een oordeel gegeven worden over bepaalde kwaliteitsaspecten binnen de praktijk. Deze conclusies kunnen gebruikt worden om sturing te geven aan bepaalde processen binnen de eigen praktijk, maar kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden bij gesprekken met verzekeraars.

ParaBench is nu beschikbaar voor fysiotherapie en oefentherapie. Maar uiteindelijk is er de wens om alle beroepsgroepen binnen de paramedische sector op te nemen in ParaBench.

ParaBench gaat de infrastructuur leveren om gegevens aan te leveren en via een dashboard te vergelijken. Intramed zal de eerste leverancier zijn waarmee aanlevering mogelijk is. Er worden geen patiënt gegevens meegestuurd naar het portaal. Om te vergelijken en een landelijk gemiddelde uit te rekenen zijn deze persoonsgegevens ook niet noodzakelijk.

Daarnaast is er de mogelijkheid om met terugwerkende kracht gegevens uit Intramed te halen, dus van voorgaande jaren.

Wat krijg je als je met ParaBench gaat werken:

  • Een eigen praktijk dashboard met praktijk informatie

  • Vergelijken (benchmarken) met andere praktijken

  • Trends voor DTF en wachttijden over meerdere jaren

  • Vergelijken binnen Nederland, regionaal en netwerk

  • Optioneel: Koppeling met Fysio Prestatie Monitor van Qualizorg (klik hier voor meer informatie)

Daarnaast is er een aanvullend dashboard beschikbaar, het supervisie dashboard voor praktijk- en netwerkbeheerders.
Hierop kunnen verschillende (eigen) praktijken en/of locaties met elkaar vergeleken worden en kunnen praktijkbeheerders hun eigen medewerkers met elkaar vergelijken.
Klik hier voor meer informatie. 

topframe