topframe

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van ParaBench zijn:

  • ParaBench is een aanvulling op het programma van Intramed. De kosten komen bovenop de jaarlijkse servicebijdrage;

  • Het ParaBench abonnement loopt tot het einde van het jaar en wordt steeds stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd;

  • Opzegging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gedaan tot 1 oktober van het lopende jaar. De overeenkomst wordt vervolgens ontbonden per 31 december van dat lopende jaar;

  • Gegevens van individuele praktijken worden niet doorverkocht aan derden. Beschikbaar stellen van gegevens aan derden kan alleen met toestemming van opdrachtgever; 

  • Er worden geen tot patiënt herleidbare gegevens aangeleverd naar ParaBench.

  • Daarnaast zijn delen van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing.
topframe