topframe

Doel ParaBench

Het doel van ParaBench is op termijn de kwaliteit van de paramedische zorg te verbeteren door transparantie te gaan bieden over de effectiviteit en efficiëntie van de geleverde zorg.

Het doel is om gegevens binnen de beroepsgroepen vergelijkbaar te maken en te komen tot objectieve gegevens op diverse aspecten binnen de paramedische zorg.

topframe